Danh hiệu

 1. 0

  Tá điền

  Thành viên mới tham gia diễn đàn
 2. 10

  Tiểu nông

  Thành viên tham gia thảo luận với số bài viết là 10
 3. 30

  Trung nông

  Thành viên tham gia thảo luận với số bài viết 30
 4. 50

  Địa chủ

  Thành viên tham gia thảo luận với số bài viết 50