MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ GÀ CON MỘT NGÀY TUỔI.

-Gà con một ngày tuổi được phòng kiễm định chất lượng phân loại, chọn lọc có hệ thống một cách hết sức nghiêm ngặt trước khi đưa ra thị trường đến vởi người chăn nuôi.
-Gà con một ngày tuổi được tiêm phòng Marek và được sự giám sát của phòng kỷ thuật.
-Ngoại hình:
+Lông bóng sáng
+Chân vàng, nhỏ, linh hoặt, nhanh nhẹn
+Mắt đen tròn, sáng

  • Trọng lượng bình quân 30–35 gr/ con
Mời bà con tham khảo thêm nhiều thông tin chăn nuôi gà tại: https://gagiongphuocda.com