Lợi ích khi sử dụng phần mềm iamSale

nguyentransang09

Tá điền
5/10/18
5
0
0
Phần mềm quản lý bán hàng iamSale là 1 trong những mô-đun căn bản của hệ thống biện pháp quản lý đơn vị iamSale, là sản phẩm chính mà iamSale phân phối.

Phần mềm điều hành bán hàng IamSale hỗ trợ bộ phận kinh doanh, bộ phận kế toán giám sát doanh thu và những khoản nợ 1 phương pháp chặt chẽ và chính xác. Giúp các nhà lãnh đạo Chớp cơ hội tình hình tiêu thụ nhanh chóng để đưa ra quyết định kịp thời

Chuẩn bị, thực hiện và theo dõi khuyến mại, khuyến mại khuyến mãi phê chuẩn các chính sách giá. Tự động tính toán chiết khấu thương nghiệp, chiết khấu thanh toán, chiết khấu vào cuối kỳ theo chính sách khai báo.
Chuẩn bị và in báo giá / đơn hàng, hóa đơn trả lại, phiếu bán hàng, biên lai tiền mặt sử dụng máy tính.
Kiểm soát ngừng nợ, rà soát hàng tồn kho và số dư account lúc bỏ phiếu. Kiểm soát hàng trả lại / tính sổ bù trừ phải thu.


Tự động kê khai và tính thuế VAT đầu ra, thuế tiêu thụ đặc biệt và tính toán tự động ưu đãi bán hàng, khuyến mãi, khuyến mại.

Theo dõi doanh số của các bạn, giao kèo, bộ phận / nhân viên, khu vực / khu vực, nhóm sản phẩm ...
Chuẩn bị và theo dõi việc nhận tính sổ tạm bợ ứng, lịch tính sổ hóa đơn và đối chiếu với biên lai.
Theo dõi nhận định nợ và đáo hạn nợ. Tạo kế toán, ghi chép và điều chỉnh số tiền thu về nợ.
quản lý và giám sát các khoản nợ theo đối tượng, hóa đơn, đơn đặt hàng, viên chức, giao kèo, sản phẩm, mục nhóm .... Nhận định lãi lỗ theo phòng ban, khu vực / miền, mục nhóm ...


Tự động tính giá vốn hàng bán theo những cách thức khác nhau: Danh nghĩa, giá làng nhàng hàng tháng, thời kì làng nhàng, giá bậc nhất được nhập trước.

Lập Thống kê thuế VAT, tương trợ xuất Con số dữ liệu thuế sang chương trình kê khai thuế của Tổng cục Thuế hoặc sang Excel, Pdf, Txt, Csv, Xml ...

In Thống kê bán hàng: Danh sách / sổ chi tiết bán hàng. Nhận định bán hàng (theo những tiêu chí khác nhau). Thống kê bán hàng, nhật ký bán hàng ....

In Báo cáo nợ: Đối chiếu những khoản nợ phải thu. Sổ tổng hợp / chi tiết những khoản nợ phải thu (nhiều tiêu chí). Thống kê nợ phải thu lúc đáo hạn (tuổi nợ) ...

Báo cáo quản lý in: Thống kê theo dõi đơn hàng, danh sách đơn hàng / đơn đặt hàng / giao kèo mua bán, thời kì giao hàng / Con số hợp đồng, Báo cáo bán hàng (theo cửa hàng), viên chức ...), Báo cáo về kế hoạch thu tiền trong kỳ