Kiến nghị hỗ trợ bảo hiểm cây trồng đối với cà phê, hồ tiêu, điều, cao su

chuyennhanong

Administrator
Thành viên BQT
5/7/18
242
0
30
Cử tri tỉnh Gia Lai đề nghị Chính phủ có chính sách hỗ trợ bảo hiểm cây trồng đối với cà phê, hồ tiêu, điều, cao su nhằm giúp nông dân ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm thiểu thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp.

Vừa qua, Bộ Tài Chính gửi công văn tới Thủ trưởng các đơn vị thuộc bộ yêu cầu báo cáo tình hình giải quyết các 20 kiến nghị còn tồn đọng.Trong số này, có một số kiến nghị liên quan đến chính sách bảo hiểm nông nghiệp. Cụ thể, cử tri tỉnh Gia Lai đề nghị Chính phủ có chính sách hỗ trợ bảo hiểm cây trồng đối với cà phê, hồ tiêu, điều, cao su nhằm giúp nông dân ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm thiểu thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp.

Cứ tri tỉnh Hà Giang đề nghị Bộ Tài chính cùng với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sớm ban hành văn bản hướng dẫn triển khai chính sách bảo hiểm nông nghiệp và chính sách hỗ trợ khuyến khích nông dân mua bảo hiểm này.

Cử tri tỉnh Hải Phòng đề nghị Bộ Tài chính sớm hoàn thiện dự thảo về bảo hiểm nông nghiệp để trình Chính phủ, tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.

Cử tri tỉnh Khánh Hòa đề nghị Chính phủ có biện pháp phát triển thị trường bảo hiểm nông nghiệp. Đây là thị trường dễ gặp rủi ro do những biến động của thời tiết, thiên tai, dịch bệnh trong khi mức phí bảo hiểm nông nghiệp không cao nhưng lại phải bồi thường lớn khi xảy biến động. Vì vậy, cử tri tỉnh Khánh Hòa đề nghị Chính phủ có những biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nông nghiệp như giảm thuế, hỗ trợ phí mua bảo hiểm rủi ro cho nông dân.

Xung quanh những vấn đề trên, Bộ Tài chính chỉ đạo thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ sau khi giải quyết xong khẩn trương trình Bộ trưởng ký công văn trả lời cử tri. Đồng thời, các thủ trưởng gửi thông báo về Văn phòng Bộ nêu rõ nội dung giải quyết, số văn bản đã trả lời cử tri thông báo việc giải quyết xong kiến nghị, trích dẫn nội dung giải quyết…

Trường hợp, qua rà soát kiến nghị nhưng chưa được giải quyết, Bộ tài chính đề nghị thủ trưởng các đơn vị gửi văn bản báo cáo nêu rõ lý do và phương hướng giải quyết trong thời gian tới.

Thủ trưởng các đơn vị báo cáo Bộ trưởng về tiến độ, kết quả tình hình thực hiện trước ngày 23/8; đồng thời gửi báo cáo để Bộ theo dõi, tổng hợp gửi Ban Dân Nguyện.