tri thức

  1. C

    Trí thức về buôn làm nông kiểu mới

    Trẻ trung, năng động, dám nghĩ dám làm là những điều dễ thấy ở nhóm bạn trẻ Ê Ðê trí thức này. Họ trở về buôn làng, áp dụng kiến thức tiếp thu từ các trường đại học để tạo nên những khu vườn rẫy kiểu mẫu, giá trị cao. Bỏ lối canh tác lạc hậu Chúng tôi theo chân nhóm bạn trẻ Ê Ðê đến thăm...
liên hệ quảng cáo
Top