phú yên

  1. C

    Phú Yên: Nhân giống tiêu cấy mô để “cứu” các vùng trồng tiêu dịch bệnh

    Thời gian qua, người trồng tiêu điêu đứng vì tiêu chết hàng loạt. Nguyên nhân gây dịch bệnh chủ yếu do virus gây ra, trong khi đó người trồng tiêu theo phương pháp truyền thống như ghép, giâm cành trên cây giống có mầm bệnh, khi trồng bệnh tiếp tục lây lan. Vì vậy, việc nhân giống cây tiêu bằng...
liên hệ quảng cáo
Top