nhà báo

  1. A

    Nhà báo, thương lái và nông dân!

    Chương trình Chuyển động 24h phát trên VTV hôm qua ngày 06/07/2018 có phóng sự phản ánh về tình trạng các thương lái ở Bắc Giang mua vải và trừ đi 10% trọng lượng thực tế xong mới nhân tiền. Họ cho rằng đây là một chiêu gian lận. Nếu như anh bán 1 tạ thì họ trừ đi 10 kg chỉ còn lại 90kg× với...
liên hệ quảng cáo
Top