lúa non

  1. C

    Thương lái mua lúa non về... làm thuốc ?

    Việc thương lái đến H.Bình Đại (Bến Tre) mua 'mão' ruộng lúa rồi tổ chức thu hoạch khi lúa đang ngậm đòng hoặc vừa trổ bông khiến chính quyền và nông dân nơi đây hết sức băn khoăn. Nông dân Nguyễn Văn Tuấn bên đám lúa đã bán cho thương lái cắt bông, hiện đang lên chét -ẢNH: BẮC BÌNH Ngày...
liên hệ quảng cáo
Top