khổ qua

  1. C

    7 sào đất, 3 tháng, thu nhập 100 triệu

    Chỉ sau hơn 3 tháng chăm sóc, vườn khổ qua 7 sào của gia đình ông Trần Trung Dũng (làng Sơr, xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê, Gia Lai) đã tạo ra lợi nhuận hơn 100 triệu đồng. Mô hình này đang mở ra hướng đi mới đầy triển vọng cho nông dân trong vùng. Với mong muốn phát triển kinh tế gia đình, những...
liên hệ quảng cáo
Top