giới nghiêm

  1. A

    UBND Cấp huyện sẽ có quyền ban bố lệnh giới nghiêm?

    Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Luật Quốc phòng 2018 (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019). Ảnh minh họa Giới nghiêm là biện pháp cấm, hạn chế người, phương tiện đi lại và hoạt động vào những giờ nhất định tại những khu vực nhất định, trừ trường hợp được phép theo quy định của...
liên hệ quảng cáo
Top