giải cứu

  1. A

    Thiếu điền chủ lớn, nông nghiệp VN sẽ mãi lẹt đẹt?

    Việc không có các điền chủ lớn với các điền trang lớn là một trong những nguyên nhân sâu xa dẫn đến tình trạng phải giải cứu nông sản khi lĩnh vực này ở Việt Nam còn sản xuất quy mô nhỏ lẻ, không có chiến lược cũng như tính thị trường chưa được phát huy. Trước đây, thương nhân Nhật Bản từng...
liên hệ quảng cáo
Top