đạo ôn

  1. C

    Doanh nghiệp quảng cáo "láo", nông dân mất 600 tỷ đồng

    Công ty CP Giống cây trồng TW khi quảng cáo giống lúa Thiên Ưu đã ghi là: “đặc biệt kháng bệnh đạo ôn”. Tin tưởng dòng quảng cáo này, nhiều nông dân tại Hà Tĩnh ngậm quả đắng khi 9000 ha lúa bị a nhiễm bệnh đạo ôn cổ bông, ước tính thiệt hại lên tới 600 tỉ đồng. Trong khi đó, UBND Tỉnh thừa...
  2. C

    Dân thiệt hại 10 vạn tấn lúa, cán bộ.... rút kinh nghiệm

    “Tập thể Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thông Hà Tĩnh sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ”. Ông Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã nói như vậy trong báo cáo về xử lý trách nhiệm của...
liên hệ quảng cáo
Top