chăm sóc

  1. C

    Khắc phục bệnh rụng gié tiêu

    Hiện nay cây hồ tiêu đang trong giai đoạn hình thành, phát triển trái nên các vườn tiêu thường gặp phải vấn đề rụng gié tiêu. Bà con có thể tìm hiểu nguyên nhân và biện pháp khắc phục như sau: 1. Rụng gié do sinh lý - Thông thường hồ tiêu sẽ diễn ra hiện tượng rụng sinh lý sau khi ra gié...
  2. A

    Chăm sóc hồ tiêu ra hoa

    Để hồ tiêu cho năng suất và chất lượng hạt cao, nhà vườn cần lưu ý đến nhu cầu dinh dưỡng cho hồ tiêu, đặc biệt là ở giai đoạn ra hoa. Tiến sĩ Lê Quang Hưng – Quyền Trưởng khoa Nông học Trường Đại học Nông lâm TPHCM sẽ hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc trong việc cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho hồ...
liên hệ quảng cáo
Top