bói toán

  1. A

    Về những người có bàn tay hình chữ M

    Rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong lịch sử, bao gồm nhà lãnh đạo, tiên tri đều có chữ M trên bàn tay. Tướng tay này rất hiếm, không phải ai cũng có được. Người có chữ M trong lòng bàn tay thường là nhà lãnh đạo tuyệt vời và có sự nghiệp phát triển rực rỡ. Bên cạnh đó, nếu lòng bàn tay bạn có chữ...
liên hệ quảng cáo
Top