Chủ nhà bán đất khi phát hiện mỏ vàng sau nhà?
Độc - Lạ -
Một chủ nhà đã bị sốc sau khi phát hiện một mỏ vàng ở khu vườn phía sau ngôi nhà của mình ở ngoại ô Brisbane. Kho vàng nằm sâu trong lòng đất 6m. Ông Anthony Doolin đã mua ngôi nhà ở Brisbane...